uaUA enEN
+38 (044) 2021319
Пн - Пт: 9.00 - 18.00

Донорська допомога


МІЖДЕРЖАВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ


logo

Назва Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПР ООН)
Короткий опис Програма розвитку ООН (ПР ООН) є глобальною мережею ООН у сфері розвитку.
WEB-сайт            http://www.undp.org.ua

Home

Назва Глобальний екологічний фонд (GEF)
Короткий опис ГЕФ надає фонди для фінансування додаткових витрат для того, щоб проект став екологічно привабливим.
Пріоритети Розбудова партнерства між місцевим населенням та місцевою владою з метою спільної праці над
діяльності розв’язанням екологічних проблем.
WEB-сайт             https://www.thegef.org/

UNICEF Logo

Назва UNICEF
Короткий опис Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ)
Пріоритети         діяльності – захистмолоді, дітейіжіноквідВІЛ-інфекціїтаСНІДу; – захист дітей від насильства та жорстокого поводження; – інформування про права дитини і підтримку ефективної політики в інтересах дітей.

WEB-сайт                                

http://www.unicef.org /ukraine

The World Bank Working for a World Free of Poverty

Назва                   Cвітовий Банк
Короткий опис Світовий банк є важливим джерелом фінансової та технічної допомоги країнам, що розвиваються.
WEB-сайт http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine
Назва                   Міжнародний банк реконструкції та розвитку
Короткий опис Міжнародний банк реконструкції та розвитку — основна кредитна установа Світового банку.
WEB-сайт http://web.worldbank.org

Картинки по запросу ebrd

Назва   Європейський банк реконструкції та розвитку
Короткий опис                              Міжнароднийфінансово-кредитнийінститут,якийнадаєдопомогукраїнамвідЦентральноїЄвропидоЦентральної Азіїдля проведення ринкових реформ, активного інтегрування економік цих країн у міжнародні господарськізв’язки.
Пріоритети діяльності Підтримка ініціатив за напрямами: – фінансовий сектор та підтримка малого і середнього бізнесу; – розвиток муніципальної, транспортної та енергетичної інфраструктури;

природоохоронній заходи;

модернізація промисловості.

WEB-сайт http://www.ebrd.com/,http://www.ebrd.com/ukraine.html

logo

Назва Міжнародна фінансова корпорація (ІFC)
Короткий опис                  IFC є однією з організацій Групи Світового банку і найбільшою установою в області глобальногорозвитку, яка працює виключно з приватним сектором країн, що розвиваються.
WEB-сайт http://www.ifc.org/

Картинки по запросу osce logo

Назва Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ)
Короткий опис  Найбільша у світі регіональна організація, що займається питаннями безпеки.
Пріоритети діяльності          Координатор проектів ОБСЄ в Україні реалізує проекти, які стосуються широкого спектра питань, таких як правова реформа; освіта в сфері прав людини; боротьба з організованою злочинністю, тероризмомта торгівля людьми; контроль за озброєннями та реформування збройних сил; захист довкілля; право-охоронна діяльність та безпека кордонів; свобода ЗМІ; вибори; належне урядування та гендерна рівність.
WEB-сайт http://www.osce.org/;http://www.osce.org/uk/ukraine/

Картинки по запросу nefco logo

Назва Північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO)
Короткий опис НЕФКОєміжнародноюфінансовоюорганізацією, щопідтримуєінвестиціїзеленогоросту.
Пріоритети
діяльності         
Напрями фінансування: – відновлювальні джерела енергії; – чисте виробництво;

енергозбереження;

очищення стічних вод;

сільськогосподарське виробництво.

Вею-сайт http://www.nefco.org/ru/

The Canadian Bar Association

Назва         Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (CBA)
Короткий опис                                                                 Проект фінансується Європейським Союзом, співфінансується і впроваджується Програмою розвитку ООНвУкраїні.Метоюпроектуєствореннясприятливогосередовищадлясталогосоціально-економічного розвитку на місцевому рівні шляхом сприяння самоорганізації громад, розроблення та впровадження невеликих за обсягом громадських ініціатив у всіх областяхУкраїни.
WEB- сайт   http://www.cba.org.ua


УРЯДОВІ ДОНОРИ

U.S. Agency for International Development


Назва          
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)
Короткий опис USAID здійснює свої проекти у тісній співпраці з приватними добровольчими організаціями США, американськими компаніями та іншими державними та міжнародними організаціями.
Пріоритети                               діяльності Покращеннябізнес-кліматутазалученняіноземнихінвестиційдляліквідаціїзайвихнормативно-правовихобмеженьдляпідприємництва; підтримкауреформуванніпенсійноїсистеми, розвиткуфінансовогосекторатапідвищенніенергоефективностіекономіки. Допомога у протидії корупції. транскордонній торгів.Боротьба проти туберкульозу та ВІЛ/СНІД.
WEB-сайт                                                                   http://ukraine.usaid.gov/ua
Назва Програма UNITER Агентства США з міжнародного розвитку
Короткий опис Проект «Об’єднуємося заради реформ» (UNITER) фінансується (USAID).
Пріоритети діяльності Зміцнення та підтримка активних організацій громадянського суспільства в Україні з метою консолідації Консолідації та посилення демократичних перетворень.
WEB-сайт                      http://uniter.org.ua/

Картинки по запросу inwent

Назва Німецьке бюро міжнародної співпраці (GIZ)
Короткий опис Основноюметоюдіяльності GIZ єрозвитокміжнародногоспівробітництва, забезпеченняпостійногосвітовогополітичного, економічного, екологічноготасоціальногорозвитку, атакожсприянняурядувдосягненніцілейнаціональноїполітикирозвитку.
Пріоритети діяльності сталий економічний розвиток; – реформа системи державного управління; – енергоефективність;

боротьба з ВІЛ / СНІД.

WEB-сайт                                         http://www.inwent.org.ua/

KfW Logo - Bank aus Verantwortung

Назва         Німецька Кредитна установа для Відбудови (KFW)
Короткий опис Головною метою діяльності є посилення к онкурентоспроможності приватних малих та середніх підприємств.
Пріоритети діяльності допомога малому і середньому бізнесу, а також підприємцям; – загальні позики; – будівництво та енергозбереження;

фінансування комунальної інфраструктури;

освіта;

експортне та проектне фінансування;

співпраця з країнами, що розвиваються;

завдання суспільного значення;

рефінансування.

WEB-сайт http://www.kfw.de,www.kfw-entwicklungsbank.de

Назва Проект «DESPRO»
Короткий опис Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні». Місія проекту полягає в оптимізації системи управління та сприянні ефективному місцевому розвитку в Україні.
Пріоритети діяльності – упровадження сталих моделей децентралізованого надання послуг; – сприяння процесу впровадження реформ щодо децентралізації та місцевого самоврядування в Україні.
WEB-сайт http://despro.org.ua/

Картинки по запросу british council

Назва Британська Рада в Україні
Короткий опис Організація створює можливості для розбудови міжнародних зв’язків між Британієютаіншимикраїнами.
Пріоритети діяльності Зміцненнязв’язківміжУкраїноютаСполученимКоролівствомусферахмистецтва, вивченняанглійськоїмови, вищоїосвітитарозбудовисуспільства.
WEB-сайт http://www.britishcouncil.org.ua/

Картинки по запросу CIDA

Назва Канадське агентство міжнародного розвитку (CIDA)
Короткий опис Метою діяльності CIDA є сприяння країнам, що розвиваються у їх прагненні досягти сталого економічно го та соціального розвитку відповідно до їх потреб шляхом співпраці у проведенні заходів, спрямованих нарозвиток,наданнягуманітарноїдопомоги.
Пріоритети діяльності Реформування нафтогазового комплексу, будівництва, машинобудування. Підвищення конкурентоспро можності молочного сектора України, сприяння розвитку плодоовочівництва. Розроблення та впровадження публічної політики. Місцевий економічний розвиток міст України. Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні.
WEB-сайт http://www.international.gc.ca/development-developpement/countries-pays/ukraine.aspx?lang=eng
Назва Канадський фонд підтримки місцевих ініціатив
Короткий опис КФМІ — це програма, яка підтримує малі проекти, що пропонуються і реалізуються місцевими громадськими та іншими народними об’єднаннями, сільськими радами, кооперативами та жіночимигрупами.
Пріоритети діяльності Створення можливостей для дітей і молоді та розвитку демократії. Акцент зроблено на проектах, які сприяють створенню потенціалу, розвитку та розширенню прав і можливостейгромад.
WEB-сайт http://www.canadainternational.gc.ca/ukraine/highlights-faits/2013/canada_fund-fonds_canadien. aspx?lang=ukr#n2

Kingdom of the Netherlands

Назва Програма MATRА міністерства закордонних справ Нідерландів
Короткийопис Спрямована на підтримку перехідних процесів у країнах центральної та східної Єв ропи, в тому числі і в Україні, та побудови плюралістичного, демократичного та конституційного суспільства.
Пріоритети діяльності Законодавствотаверховенствоправа,громадськеуправління,навколишнєсередовище,освіта,інформаційне забезпечення / засоби масової інформації, соціальний захист, охорона здоров’я, зайнятість та соціальна політика, права людини/меншини,культура.
WEB-сайт http://ukraine.nlembassy.org/organization/departments/governance-and-human-rights

Назва Норвезьке агентство з розвитку та співробітництва (NORAD)
Короткий опис Мета - співробітництвозметоюрозвиткувідносинзпартнерами,країнами,щорозвиваються.
Пріоритети діяльності - Зміна клімату та охорона навколишнього середовища. - Здоров’я нації. - Макроекономіка і державне управління.

- Електроенергія.

WEB-сайт http://www.norway.com.ua/

СУСПІЛЬНІ ДОНОРИ

Назва Фонд «Східна Європа» (ФСЄ)
Короткий опис Це благодійна неприбуткова українська організація. Організація підтримує місцеві ініціативи, спрямовані на розвиток громадянського суспільства, сприяння економічному зростанню та ефективному управлінню.
Пріоритети діяльності місцевий економічний розвиток; – місцевий соціальний розвиток; – розвиток громадянського суспільства та ефективне управління;

екологія та енергоефективність.

WEB-сайт http://www.eef.org.ua/

Картинки по запросу Фонд Конрада Аденауэра

Назва Фонд Конрада Аденауера
Короткий опис ФондпідтримуєдемократичніполітичніпартіїУкраїнитаїхмолодіжніорганізації.
Пріоритети діяльності підтримка демократичного розвитку; побудова громадянського суспільства; ствердження вільних ЗМІ;

консолідація демократичних інститутів.

WEB-сайт http://www.kas.de/ukraine/ukr/

Картинки по запросу caritas-ua

Назва Карітас Україна
Короткий опис КарітасУкраїнаєпредставництвомоднієїзнайбільшихміжнароднихмережблагодійнихорганізаційусвіті. Її місією є розвиток традицій доброчинної діяльності та здійснення соціальної роботи.
Пріоритети діяльності допомога дітям і молоді, сім’ям; охорона здоров’я; соціальні проблеми міграції;

допомога в кризових ситуаціях.

WEB-сайт http://www.caritas-ua.org/