Інвестиційний паспорт
uaUA enEN
+38 (044) 2021319
Пн - Пт: 9.00 - 18.00

Статистична інформація щодо обсягу зовнішньої торгівлі Києва 2019


Зовнішня торгівля

У 2019 році обсяг зовнішньої торгівлі товарами становив $38181,7 млн дол. США (на 13,0% більше ніж у 2018 році). Експорт – збільшився на 21,9% порівняно з 2018 роком (в країні збільшення на 5,7%) і становив $12491,4 млн дол. США (25,0% загальнодержавного обсягу).

Темпи зростання (зниження) експорту товарів протягом 2015-2019 років (у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком)


ТОВАРНА СТРУКТУРА ЕКСПОРТУ У 2019 РОЦІ

Експорт
млн.дол.
США
у % до
2017
у % до загального
обсягу
Усього 12 491,4 121,9 100,0
у тому числі
Продукти рослинного походження 5 852,2 142,3 46,8
Жири та олії тваринного або рослинного походження 2 495,0 105,8 20,0
Готові харчовi продукти 1 120,9 119,0 9,0
Недорогоцінні метали та вироби з них 503,8 91,1 4,0
Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi 494,7 113,0 4,0
Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання 468,9 100,7 3,8
Мінеральнi продукти 439,3 139,8 3,5
Деревина і вироби з деревини 163,6 102,3 1,3
Живi тварини; продукти тваринного походження 131,6 94,9 1,1
Рiзнi промислові товари 111,4 96,4 0,9

Імпорт – збільшився на 9,2% порівняно з 2018 роком (в Україні збільшення на 6,3%) і становив $25690,3 млн дол. США (42,3% загальнодержавного обсягу).

Темпи зростання (зниження) імпорту товарів протягом 2015-2019 років (у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком)ТОВАРНА СТРУКТУРА ІМПОРТУ У 2019 РОЦІ

Імпорт
млн.дол.
США
у % до
2018
у % до загаль-
ного
обсягу
Усього 25 690,3 109,2 100,0
у тому числі
Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання 6 611,0 111,5 25,7
Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi 4 594,5 108,9 17,9
Мінеральнi продукти 4 129,8 102,0 16,1
Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби 2 460,8 115,7 9,6
Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них 1 335,5 104,0 5,2
Готові харчовi продукти 1 141,9 118,3 4,4
Недорогоцінні метали та вироби з них 1 075,3 104,7 4,2
Текстильні матеріали та текстильні вироби 803,5 114,0 3,1
Продукти рослинного походження 751,7 108,2 2,9
Прилади та апарати оптичнi, фотографічні 703,3 114,2 2,7

У 2019 році негативне сальдо становило $13 198,3 млн. дол. США (у 2018 р. також негативне – $13288,3 млн. дол. США.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,49 (у 2018 р. – 0,44).


ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ

У 2019 році обсяг зовнішньої торгівлі послугами становив $7 323,2 млн дол. США (на 11,6% більше ніж у 2018 році). Експорт – збільшився на 10,9% порівняно з 2018 роком (в країні збільшення на 34,3%) і становив $3 940,2 млн дол. США (25,9% загальнодержавного обсягу).

Темпи зростання (зниження) експорту послугами протягом 2015-2019 років (у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком)


СТРУКТУРА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ У 2019 РОЦІ

Експорт
млн.дол.
США
у % до
2018
у % до загального обсягу,
розділу
Усього 3940,2 110,9 100,0
Послуги з переробки матеріальних ресурсів 179,9 98,2 4,6
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій 50,5 88,3 1,3
Транспортні послуги 874,2 106,7 22,2
Послуги, пов’язані з подорожами 121,4 110,7 3,1
Послуги з будівництва 35,6 121,7 0,9
Послуги зі страхування 72,8 186,4 1,8
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 125,1 119,6 3,2
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності 40,4 107,2 1,0
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 1 627,8 113,0 41,3
Ділові послуги 799,1 111,8 20,3

Імпорт – збільшився на 12,4% порівняно з 2018 роком (в Україні збільшення на 10%) і становив $3383,1 млн дол. США (51,8% загальнодержавного обсягу).

Темпи зростання (зниження) імпорту послугпротягом 2015-2019 років (у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком)


СТРУКТУРА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ У 2019 РОЦІ

Імпорт
млн.дол.
США
у % до
2018
у % до загаль-но го обсягу,
розділу
Усього 3383,1 112,4 100,0
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій 19,6 98,3 0,6
Транспортні послуги 478,8 105,8 14,2
Послуги, пов’язані з подорожами 1 137,4 132,4 33,6
Послуги з будівництва 8,3 81,8 0,2
Послуги зі страхування 85,4 114,4 2,5
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 274,7 108,1 8,1
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності 340,2 114,9 10,1
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 361,9 106,1 10,7
Ділові послуги 670,3 96,8 19,8
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги 6,3 69,6 0,2

У 2019 році позитивне сальдо становило $557,1 млн. дол. США (у 2018 р. також позитивне – $542,6млн. дол. США.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,16 (у 2018р. – 1,18).

Джерело даних: Головне управління статистики у м.Києві: http://kyiv.ukrstat.gov.ua