Стати інвестором
Заповнення Online-заявки (ініціація проекту)
1
2
Збір Агентством вихідних даних та
формування інвестиційної картки проекту
Виконання Агентством передконкурсних
робіт та підготовка Тізеру проекту
3
4
Оголошення інвестиційного конкурсу
Ознайомлення з умовами інвестиційного
конкурсу та подача учасником конкурсної документації
5
6
Затвердження переможця інвестиційного конкурсу
Укладання інвестиційного договору
7