Інвестиційний паспорт
uaUA enEN
+38 (044) 288-03-11
Пн - Пт: 9.00 - 18.00

Статистика за 2018 рік


Зовнішня торгівля

У 2018 році обсяг зовнішньої торгівлі товарами становив $33 765,6 млн дол. США (на 14,1% більше ніж у 2017 році). Експорт – збільшився на 5,2% порівняно з 2017 роком (в країні збільшення на 9,4%) і становив $10 248,8 млн дол. США (21,6% загальнодержавного обсягу).

Рис. 5. Темпи зростання (зниження) експорту товарів протягом 2015-2018 років (у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком)
Товарна структура ЕКСПОРТУ у 2018 році

Назва товарів

Експорт
млн.дол.
США
у % до
2017
у % до загального
обсягу
Усього 10248,8 105,2 100,0
у тому числі
Продукти рослинного походження 4113,2 102,6 40,1
Жири та олії тваринного або рослинного походження 2359,3 96,1 23,0
Готові харчовi продукти 941,8 108,0 9,2
Мінеральнi продукти 314,2 103,5 3,1
Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi 437,6 124,4 4,3
Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них 118,2 105,0 1,2
Текстильні матеріали та текстильні вироби 45,4 107,2 0,4
Недорогоцінні метали та вироби з них 553,0 172,1 5,4
Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання                465,7 102,1 4,5
Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби 81,0 95,1 0,8

Імпорт – збільшився на 18,5% порівняно з 2017 роком (в Україні збільшення на 15,2%) і становив $23 516,8 млн дол. США (41,2% загальнодержавного обсягу).

Темпи зростання (зниження) імпорту товарів протягом 2015-2018 років (у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком)

Товарна структура ІМПОРТУ у 2018 році

Назва товарів

Імпорт
млн.дол.
США
у % до
2017
у % до загаль-
ного
обсягу
Усього 23516,8 118,5 100,0
у тому числі
Продукти рослинного походження 694,4 109,6 3,0
Жири та олії тваринного або рослинного походження 54,0 121,6 0,2
Готові харчовi продукти 962,9 126,1 4,1
Мінеральнi продукти 4050,7 132,8 17,2
Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi 4205,9 102,0 17,9
Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них 1284,2 112,1 5,5
Текстильні матеріали та текстильні вироби 704,8 125,7 3,0
Недорогоцінні метали та вироби з них 1027,3 133,1 4,4
Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання      5925,8 125,4 25,2
Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби 2126,4 104,8 9,0


У 2018 році негативне сальдо становило $13 268,0 млн. дол. США (у 2017 р. також негативне – $10 110,3 млн. дол. США.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,44 (у 2017 р. – 0,49).

Зовнішня торгівля послугами

У 2018 році обсяг зовнішньої торгівлі послугами становив $6 389,8 млн дол. США (на 19,3% більше ніж у 2017 році). Експорт – збільшився на 13,4% порівняно з 2017 роком (в країні збільшення на 10,6%) і становив $3 459,0 млн дол. США (29,2% загальнодержавного обсягу).

Темпи зростання (зниження) експорту товарів протягом 2015-2018 років (у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком)

СТРУКТУРА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ У 2018 РОЦІ

Найменування
послуги

Експорт
млн.дол.
США
у % до
2017
у % до загального обсягу,
розділу
Усього 3459,0 113,4 100,0
Послуги з переробки матеріальних ресурсів 183,0 125,5 5,3
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій 56,7 104,1 1,6
Транспортні послуги 810,0 107,0 23,4
Послуги, пов’язані з подорожами 107,6 122,7 3,1
Послуги з будівництва 28,6 123,4 0,8
Послуги зі страхування 38,7 112,5 1,1
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 104,3 144,3 3,0
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності 36,3 152,7 1,0
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні
та інформаційні послуги
1404,8 115,8 40,6
з них
Телекомунікаційні послуги 141,8 84,7 10,1
Комп’ютерні послуги 990,8 120,7 70,5
Інформаційні послуги 272,2 121,2 19,4
Ділові послуги 675,4 107,7 19,5
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги 13,7 119,5 0,4

Імпорт – збільшився на 16,7% порівняно з 2017 роком (в Україні збільшення на 6%) і становив $2 930,8млн дол. США (50,5% загальнодержавного обсягу).

Темпи зростання (зниження) імпорту послугпротягом 2015-2018 років (у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком)

СТРУКТУРА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ У 2018 РОЦІ

Найменування
послуги

Імпорт
млн.дол.
США
у % до
2017
у % до загаль-но го  обсягу,
розділу
Усього 2930,8 116,7 100,0
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій 14,9 118,0 0,5
Транспортні послуги 428,2 100,5 14,6
Послуги, пов’язані з подорожами 854,7 129,7 29,2
Послуги з будівництва 10,1 132,2 0,3
Послуги зі страхування 74,3 63,8 2,5
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 250,4 100,0 8,5
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності 277,1 110,7 9,5
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні
та інформаційні послуги
334,4 109,4 11,4
з них
Телекомунікаційні послуги 79,1 88,8 23,6
Комп’ютерні послуги 170,2 117,9 50,9
Інформаційні послуги 85,1 117,9 25,4
Ділові послуги 678,4 145,9 23,1
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги 8,3 44,8 0,3
Державні та урядові послуги 0,2 201,2 0,0


У 2018 році позитивне сальдо становило $528,2 млн. дол. США (у 2017 р. також позитивне – $539,0 млн. дол. США.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,18 (у 2017р. – 1,21).

Джерело даних: Головне управління статистики у м.Києві: http://kyiv.ukrstat.gov.ua