Інвестиційний паспорт
uaUA enEN
+38 (044) 2021319
Пн - Пт: 9.00 - 18.00

Статистична інформація щодо обсягу зовнішньої торгівлі Києва 2020


Зовнішня торгівля


У 2020 році обсяг зовнішньої торгівлі товарами становив $35421,4 млн дол. США (на 7,2% менше ніж у 2019 році). Експорт – зменшився на 0,3% порівняно з 2019 роком (в країні зменшення на 1,7%) і становив $12447,8 млн дол. США (25,3% загальнодержавного обсягу).

Темпи зростання (зниження) експорту товарів протягом 2017-2020 років (у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком)

ТОВАРНА СТРУКТУРА ЕКСПОРТУ У 2020 РОЦІ

Експорт
млн.дол.
США
     у % до 
     2019
     у % до 
     загального
     обсягу
Усього      12 447,8     99,7     100,0
у тому числі
Продукти рослинного походження      5213     89,1     41,9
Жири та олії тваринного або рослинного походження      3133,1     125,6     25,2
Готові харчовi продукти      1323,3     118     10,6
Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi     711,9     143,9     5,7
Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання     500,5     106,7     4
Недорогоцінні метали та вироби з них     377,3     74,9     3
Мінеральнi продукти      293,9     66,9     2,4
Деревина і вироби з деревини     174,7     106,8     1,4
Живi тварини; продукти тваринного походження     110     83,5     0,9
Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них     89,5     86,7     0,7

Імпорт – зменшився на 10,6% порівняно з 2019 роком (в Україні зменшення на 11,0%) і становив $22973,6 млн дол. США (42,5% загальнодержавного обсягу).

Темпи зростання (зниження) імпорту товарів протягом 2015-2019 років (у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком)


ТОВАРНА СТРУКТУРА ІМПОРТУ У 2020 РОЦІ

Імпорт
млн.дол.
США
     у % до
     2019
     у % до
     загального
     обсягу
Усього      22973,6     89,4     100,0
у тому числі
Продукти рослинного походження      807,9     107,5     3,5
Жири та олії тваринного або рослинного походження      51,8     84,8     0,2
Готові харчовi продукти      1377,7     120,6     6
Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi     4528,7     98,6     19,7
Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання     5641,8     85,3     24,6
Недорогоцінні метали та вироби з них     916,9     85,3     4
Мінеральнi продукти      2256,7     54,6     9,8
Деревина і вироби з деревини     107,9     103,5     0,5
Живi тварини; продукти тваринного походження     414     124,7     1,8
Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них     1290,4     96,6     5,6

У 2020 році негативне сальдо становило $10525,8 млн. дол. США (у 2019 р. також негативне – $13189,3 млн. дол. США.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,54 (у 2019 р. – 0,49).


ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ

У 2020 році обсяг зовнішньої торгівлі послугами становив $6639,5 млн дол. США (на 9,3% менше ніж у 2019 році). Експорт – зменшився на 2,8% порівняно з 2019 роком (в країні зменшенняна 28,5%) і становив $4075,2 млн дол. США (36,5% загальнодержавного обсягу).

Темпи зростання (зниження) експорту послугами протягом 2017-2020 років (у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком)СТРУКТУРА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ У 2020 РОЦІ

Експорт
млн.дол.
США
     у % до
     2019
     у % до
     загального
     обсягу
Усього     4075,2     97,2     100
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги     1920,2     111,5     47,1
Ділові послуги     822,5     96     20,2
Транспортні послуги     811     89,8     19,9
Послуги з переробки матеріальних ресурсів     154,9     85,8     3,8
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю     97,3     77,6     2,4
Послуги, пов’язані з подорожами     84,5     64,7     2,1
Послуги зі страхування     54     74,1     1,3
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій     48,6     60,1     1,2
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності     38,4     89,3     0,9
Послуги з будівництва     30,9     51     0,8

Імпорт – зменшився на 26,7% порівняно з 2019 роком (в Україні зменшення на 17,4%) і становив $2564,3 млн дол. США (49,2% загальнодержавного обсягу).

Темпи зростання (зниження) імпорту послугпротягом 2017-2020 років (у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком)


СТРУКТУРА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ У 2020 РОЦІ

Імпорт
млн.дол.
США
     у % до
     2019
     у % до
     загального
     обсягу
Усього     2564,3     73,3     100
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги     387,6     99,1     15,1
Ділові послуги     486,6     68,8     19
Транспортні послуги     345,6     68,7     13,5
Послуги з переробки матеріальних ресурсів     к     к     к
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю     270,5     98,3     10,5
Послуги, пов’язані з подорожами     579,1     50,5     22,6
Послуги зі страхування     119,5     138,7     4,7
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій     11,9     57,5     0,5
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності     339,9     97,6     13,3
Послуги з будівництва     17,4     177,3     0,7

к –дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

У 2020 році позитивне сальдо становило $1 510,9 млн. дол. США (у 2019 р. також позитивне – $557,1млн. дол. США.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,59 (у 2019р. – 1,20).

Джерело даних: Головне управління статистики у м.Києві: http://kyiv.ukrstat.gov.ua